Υπηρεσίες

Το Ναυπηγείο Τσαγγαρινός παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

 • Εργασίες βαφής:
  • Τρίψιμο υφάλων
  • Βάψιμο υφάλων με σύστημα airless
  • Εργασίες αντιόσμωσης
  • Βάψιμο και γυάλισμα hull και υπερκατασκευής
  • Γυάλισμα προπελών
  • Αμμοβολή και υδροαμμοβολή υφάλων
 • Επιδιόρθωση, συντήρηση και αντικατάσταση μηχανών
 • Ηλεκτρικές και ηλεκτρολογικές εργασίες
 • Τοποθέτηση, συντήρηση και επιδιόρθωση:
  • Συστημάτων κλιματισμού
  • Ψυγείων
 • Ξυλουργικές εργασίες:
  • Εγκατάσταση και επιδιόρθωση deck
  • Ανακαίνιση εσωτερικών χώρων
 • Επιδιορθώσεις fiberglass
 • Εγκατάσταση thrusters