Παροχές

Στοχεύοντας στην υψηλότερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και στην σύμπλευση με τα υψηλότερα standards ασφάλειας, το ναυπηγείο προσφέρει στους πελάτες του και στα συνεργεία μια σειρά από παροχές.

– Δίκτυο παροχής πυρασφάλειας
– Δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (380V, 220V, 42V)
– Ασύρματη παροχή Internet (Wi-Fi) σε όλο το ναυπηγείο
– Συλλογή και αποκομιδή απορριμάτων
– Παραλαβή χρησιμοποιημένων λιπαντικών προς ανακύκλωση