Σκάφος μετά από εργασίες βαφής και συντήρησης

Σκάφος μετά από εργασίες βαφής και συντήρησης