Προστασία του σκάφους κατά την ανέλκυση και καθέλκυση